Σύλλογος

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η ίδρυση και λειτουργία του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «ΕΛΠΙΔΑ» Ρόδου έγινε το 1999, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας μιας ομάδας Γονέων με παιδιά με ¨ιδιαίτερα πλεονεκτήματα¨, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down.

Ως απώτερο σκοπό, έχει να δώσει «Ελπίδα» στα παιδιά αυτά να ακολουθήσουν έναν κοινό τρόπο ζωής, δίνοντας σε όλους μαθήματα ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, ΣΕΒΑΣΜΟΥ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «ΕΛΠΙΔΑ», είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Ν.2646/98).

Έχει πιστοποιηθεί από το 2007 από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ανανέωση πιστοποίησης με το ΦΕΚ 2762/Β/15.10.12. Επίσης, είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Το Κέντρο μας λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 15:00, στοχεύοντας στη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και θεατρικών- πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε απασχολεί 21 παιδιά με Σύνδρομο Down και Νοητική Υστέρηση, κατά άτομο ή σε οργανωμένες ομάδες, προσφέροντας τους καθημερινά ερεθίσματα, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα τους και βοηθώντας τα να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, επιλύοντας επιπλέον θέματα που απασχολούν τόσο τα ίδια, όσο και τις οικογένειες τους. 

slider1

Το προσωπικό, αποτελείται από: Κοινωνική λειτουργό, Νοσηλευτή, Βοηθητικό Νοσηλευτικό προσωπικό, Γραμματέα, Οδηγό, Συνοδό και Καθαρίστρια με σύμβαση αορίστου χρόνου, Νευρολόγο-Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου, Ψυχολόγο, Φυσιοθεραπευτή, Λογοθεραπεύτρια, Τεχνικό Ασφαλείας και Σύμβουλο Προγραμμάτων, με ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών.

Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας, στο Κέντρο παρευρίσκεται και η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Καπούλα Σταυρούλα, η οποία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων.
Το προσωπικό μας πλαισιώνεται και από εθελοντές, στο σύνολο εφτά(7) άτομα: Ιατρό Παθολόγο, Ειδικούς Παιδαγωγούς, δασκάλα Θεάτρου, δασκάλα Μουσικής, δάσκαλο Αυτοάμυνας, Νομικό Σύμβουλο και Λογιστή.

Τα έσοδα του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «ΕΛΠΙΔΑ», καλύπτονται από α) το δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες εισφορές των μελών, β) τις έκτακτες εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία, γ) τις προς το Σωματείο δωρεές και πάσης φύσεως ενισχύσεις, δ) τα έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις και ε) από οποιοδήποτε έσοδο από κάθε νόμιμη πηγή.

Σημαντικό επίτευγμα που αφορά την βιωσιμότητα του Κέντρου μας τα τελευταία τρία χρόνια, αποτελεί η χρηματοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τα έτη 2015-2018, αποτελούν:
Πρόεδρος:                   Καπούλα Σταυρούλα
Αντιπρόεδρος:             Σαρικάς Αναστάσιος
Γενική Γραμματέας:     Χρήστου Καλλιόπη
Ταμίας:                       Σουνδάς Αντώνιος
Οργ. Γραμματέας:       Αναστάση Αντωνία

Οι ανάγκες λειτουργίας και βιωσιμότητας του Κέντρου «ΕΛΠΙΔΑ», είναι πράγματι υπεράριθμες. Για τον λόγο αυτό εάν επιθυμείτε να συμβάλετε και να συνεισφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο 22410 34442 και για όποια μορφή οικονομικής ενίσχυσης ο αριθμός λογαριασμού είναι ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 461/296139-34.

Μαρ 3, 2015 | Posted by | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύλλογος